2023.09.21 Csütörtök
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Megújul a hulladékkezelés Magyarországon 2023. július 1-től.

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint koncessziós társaság 2023. július 1-jétől látja el az évente mintegy 5 millió tonna települési (lakosságtól és intézményektől, gazdálkodó szervezetektől származó háztartási és háztartásihoz hasonló) hulladék begyűjtését és kezelését, továbbá elindítja a hazai kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert (EPR), megszervezve az e rendszer hatálya alá tartozó termékkörökből származó hulladékok hulladékgazdálkodási feladatait is.

A vállalat célja, hogy 2040-re elérhető legyen az Európai Unió által előirányozott, a települési hulladék újrahasznosítására vonatkozó minimum 65, míg a hulladéklerakóba kerülő hulladék esetében a maximum 10 százalékos arány elérése.

 

Hulladékkezelés és gyűjtés:

 

A természetes személy ingatlanhasználókat érintő hulladékkezelési és begyűjtési folyamatok az eddig megszokott formában fognak továbbra is működni az új rendszer életbe lépése után is.

A lakosság részéről regisztrációra nincs szükség, a jelenlegi NHKV-s adatbázis kerül a továbbiakban is alkalmazásra. Ugyanez igaz a hulladéktörvény alapján lakossági rezsicsökkentett díjra jogosult költségvetési szervekre és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézményekre (idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok otthona).

A hulladék gyűjtése és kihelyezése, továbbá a hulladék elszállításának időpontja és gyakorisága változatlan marad, minderről továbbra is a Régiókoordinátorok vagy megbízottjaik által közzétett hulladéknaptárakból tájékozódhat a lakosság. Az esetleges változásokról tájékoztatást ad a MOHU. Városunkban/térségünkben a MOHU alvállalkozójaként továbbra is a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fogja végezni a heti háztartási hulladék begyűjtését, szállítását.

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása és befizetése:

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és befizetésével kapcsolatban 2023. július 1-je után fontos változás lép életbe.

A 2023. július 1. napját követő szolgáltatási időszakokra vonatkozó számlákat az NHKV helyett a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja kiállítani így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetését - az alábbiak szerint szükséges módosítania a lakossági ügyfeleknek:

1. Banki átutalás esetén kérjük, a következő bankszámla adatokkal indítsa az utalást:

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.

OTP Bank

11794008-24030025

Az utalás közlemény rovatában továbbra is meg kell adni a számla sorszámát és azt az egyedi vevő (fizető) azonosítószámot, melyet az átutalni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. A már megszokottak szerint az utalást segítő részletes tájékoztatás (a bankszámla és a közlemény rovatban feltüntetendő adatok pontos ismertetésével) továbbra is megtalálható lesz a számlákon.

2. Csoportos beszedési megbízás esetén további teendője nincs.

Az NHKV Zrt., mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást a 2023. július 1-jét követően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.törvény erejénél fogva a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni.

3. Csekkes befizetés esetében a számla mellé már az új kedvezményezett (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) nevére kiállított csekket fogjuk kiküldeni a számla mellékleteként.

4. Díjnet szolgáltatás/e-számla igénybevétele esetén, amennyiben fizetési módként

- a banki átutalást választotta, kérjük módosítsa a kedvezményezett adatait a fenti, banki átutalás esetében leírtak szerint;

- a csoportos beszedési megbízást választotta, vagy bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki a számláit a felületen, további teendője nincs.

 

Italcsomagolások visszaváltási rendszere

 

A tervek szerint 2024. január 1-től országos szinten bevezetésre kerül a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere (DRS). A kötelező visszaváltási rendszerbe bevonandó termékek körét kormányrendelet fogja meghatározni. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint ezek a 0-6 literig terjedő fém, műanyag és üveg italcsomagolások (kivéve a tej alapú italtermékek csomagolása).

A koncessziós társaság kötelezettsége, hogy minden 1000 főnél népesebb településen biztosítson kézi vagy gépi visszaváltó pontot, amit lehetőség szerint szintén az ott működő kikereskedelmi értékesítést folytató vállalkozások bevonásával szeretnénk megvalósítani.

A 2024. év eleji indulásig több ezer automata telepítését kell ütemesen megvalósítani, melyek csak a kiskereskedelmi egységekkel szoros együttműködésben és szoros ütemezésben lehetséges. Az önkéntesen csatlakozni szándékozó gépi vagy kézi visszaváltók jelentkezését folyamatosan várjuk. A nem DRS-be tartozó üveg csomagolások (pl. befőttesüvegek, 2024. január 1. előtt piacra dobott, DRS logóval el nem látott italospalackok) gyűjtésére az eddigi lehetőségek (pl. gyűjtősziget) továbbra is rendelkezésre állnak.

 

Hulladékudvarok

 

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a körforgásos gazdálkodás megvalósításának előre mozdítása és a hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében a hulladékgyűjtő udvarok működésében is számos fejlesztést, változást tervez végrehajtani. Fejlesztéseinket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások teljeskörű betartása mellett, a lakossági igényeket kiemelten figyelembe véve határozzuk meg. Célunk egy egységes és magas szolgáltatási színvonal kialakítása.

A változások kiterjednek a jelenlegi szolgáltatási színvonal növelésére, az országos, egységes szolgáltatási színvonalat megalapozó, továbbá a teljeskörű jogszabályi megfelelést biztosító tételekre egyaránt.

A szolgáltatási színvonalat növelő tételek:

• Könnyebb elérhetőség: A lakossági igénybevétel lehetőségét kiterjesztjük: a lakosok, az eddig érvényes területi megkötések nélkül, igazoló okmány (Magyarországi lakcím kártya, tartózkodási engedély/kártya, hatósági bizonyítvány, regisztrációs igazolás, vagy bejelentőlap) felmutatásával bármely hulladékudvar szolgáltatásait országosan igénybe vehetik

• Eltekintenek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének igazolásától a hulladékudvarokban.

• Hosszabb nyitva tartás: A hulladékudvarok minden 10 000 fő feletti településen, minimum 48 óra/hét nyitva tartassál kell működjenek.

• Új hulladékudvarok nyitása: 2035-ig további 83 db új hulladékudvart kívánunk a lakosság szolgálatába állítani ezzel tovább növelve a hulladékudvari szolgáltatások elérhetőségét.

Az országos, egységes szolgáltatási színvonalat megalapozó tételek:

• A hulladékudvarokon átvehető hulladékok körét egységes rendszert kialakítva, a lehető legszéleskörűbben kívánjuk biztosítani

• 2023. július 1-től egyes hulladékáramok esetében (pl. építési-bontási hulladék, lomhulladék, gumiabroncs, fahulladék) a hulladékudvari és a logisztikai kapacitások rendelkezésre állása érdekében az egyes hulladékudvarokban alkalmazott átvételi kvóták egységes szinten kerülnek megállapításra, tovább segítve a lakosság részére történő országos igénybevételi lehetőség biztosítását. Ennek következményeként a hulladékudvarok változó mérete és hulladéktároló hely kapacitása miatt felmerülhetnek olyan egyedileg kezelendő helyszínek, ahol meghatározott anyagáramok tekintetében regisztrációs rendszer bevezetése válhat szükségessé.

Vissza