2019.11.18 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotó

Hírek

Eseti támogatás 2019.

Tisztelt Pályázók!

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2019. (IV.17.) Kt. határozatában foglaltak szerint 2019. évben eseti támogatást nyújt. A támogatás célja a mosonmagyaróvári illetőségű civil szervezetek - különösen alapítványok, egyesületek, sport szakosztályok -, valamint intézmények által kizárólag az UFM Arénában a Támogatott által megszervezésre kerülő városi, térségi vagy országos jelentőségű - különösen sport, kulturális és közművelődési célú - rendezvények költségeihez - célzottan a terembérleti díj megtérítéséhez - való hozzájárulás.
Az eseti támogatásra magánszemélyeknek pályázati lehetősége nincs.
 


Az igényelhető támogatás keretösszege 6 millió Ft, az eseti támogatás mértéke igazodik az UFM Arénában megrendezésre kerülő esemény időtartamához és a megállapított bérleti díj mértékéhez, de legfeljebb 1 millió Ft összegű.

Az eseti támogatás elnyerése céljából pályázatot kell benyújtani. A támogatási kérelem elbírálását elősegítendő a pályázati adatlap benyújtásával egyidejűleg csatolni kell az UFM Aréna működtetőjének előzetes árajánlatát.
Pályázatot a 2019. költségvetési évben folyamatosan, a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2019. november 30. napjáig lehet benyújtani, a pályázati kiírásban meghatározott módon.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázatokat 2 példányban kell benyújtani, személyesen vagy postai úton a következő címre:
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Osztály,
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

A pályázati adatlap beszerezhető az Önkormányzati Osztály Humán kapcsolatok Csoportjánál (Fő u. 11. I. emelet), illetve letölthető itt:
tájékoztató
adatlap

A pályázatokkal kapcsolatosan további tájékoztatást Kisfaludy Zsuzsanna és Unger Annamária nyújt, a 889-856-os és az 577-817-es telefonszámokon.

Az eseti támogatásra benyújtott pályázatokat a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság bírálja el. A támogató döntés meghozatalát követően támogatási szerződés megkötésére kerül sor, mely rendelkezik a támogatás folyósításáról, céljáról, elszámolásáról, illetve a támogatáshoz kapcsolódó egyéb feltételekről. Az eseti támogatás a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül folyósításra kerül - a támogatás ennek megfelelően előfinanszírozott.

Támogatottnak az átadott pénzeszköz felhasználásáról a program, rendezvény, esemény megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. január 31. napjáig rövid értékelő beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtani.


Mosonmagyaróvár, 2019. május 6.

Fehérné dr. Bodó Mariann sk.
jegyző

Vissza