2021.04.12 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati felhívás a 13. számú háziorvosi körzet ellátására

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátási szerződés alapján

 

A munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár, 13. számú felnőtt háziorvosi körzet (2018. február 1. napjától betöltetlen)

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként, alkalmazottként.

 

 

Juttatások:

 • Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozását átadja.
 • Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében - a lehetőségekhez mérten - a tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról.
 • Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
 • Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről szóló 10/2019. (III. 22.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.

Pályázati feltételek:

 • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, valamint
 • a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételek igazolása,
 • a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázathoz csatolni kell:

 • jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
 • képesítést igazoló okiratok másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
 • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
 • nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű számítógépes ismeret

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.
A pályázat elbírálása folyamatos.

 

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat a 13. számú háziorvosi körzet ellátására”

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 96/577-817-es telefonszámon Unger Annamária egészségügyi koordinátortól kérhető.

Vissza