2021.04.12 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati felhívás az 1. számú vegyes fogorvosi körzet feladatellátására

A fogorvosi körzet területi leírása: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vegyes fogorvosi körzetek kialakításáról szóló 8/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete alapján az 1. számú vegyes fogorvosi körzetre kiterjedő ellátási kötelezettséggel fogászati alapellátás és iskolafogászat ellátása.

 

 

A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, és 2020. október 26. napja óta tartósan betöltetlen.

 

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

 

A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

 

Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

 

Ellátandó lakosságszám (kártya): 4086 fő (2020. december 31-i állapot szerint)

 

Pályázati feltételek:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • egészségügyi alkalmasság
 • érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
 • érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása
 • praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
 • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
 • nyilatkozattétel saját vagy az önkormányzat tulajdonában lévő rendelő használatáról
 • nyilatkozattétel saját vagy az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáról
 • nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.

Juttatások:

 • A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződése alapján történik.
 • Az önkormányzat az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében - a lehetőségekhez mérten - a tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról.
 • Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
 • Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről szóló 10/2019. (III. 22.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.

 

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat az 1. számú vegyes fogorvosi körzet ellátására

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 96/577-817-es telefonszámon Unger Annamária egészségügyi koordinátortól kérhető.

Vissza