2021.04.12 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Óvodai beíratkozás

Hirdetmény Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat fenntartásában működő  óvodákba történő beiratkozás rendjéről

 

 

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2021. április 15. (csütörtök)
és
2021. április 16. (péntek)

 

Tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás elektronikus úton történik a következők szerint:

 

Mosonmagyaróvár Város honlapján, valamint valamennyi önkormányzati fenntartású óvoda honlapján rendelkezésre áll a letölthető „Óvodai jelentkezési lap”, melyet annak az óvodának az email címére kell küldeni, ahová a gyermek felvételét kéri a szülő (a Mosonmagyaróvári Kékcinke Óvoda esetében kérjük feltüntetni, ha a felvételt a Gyári úti telephelyére kéri):

 

ovodaibeiratasbobita@gmail.com
ovodaibeiratasostermayer@gmail.com
ovodaibeiratasvackor@gmail.com
ovodaibeirataskekcinke@gmail.com
ovodaibeiratasozikes@gmail.com
ovodaibeirataslurkovar@gmail.com
ovodaibeiratasmajoroki@gmail.com

 

Azon szülők számára, akik nem tudják az óvodai beiratkozást elektronikusan intézni, a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál helyeztünk ki Óvodai jelentkezési lapokat, melyet kitöltés után a felvételi lapon megjelölt óvoda postaládájába kérünk bedobni.

 

2021. évben óvodaköteles az a gyermek, aki 2021. év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes_urlap)

 

Az Oktatási Hivatal figyelemmel kíséri a kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

 

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatala felmentés engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

 

Az óvodai beiratkozás a 19/2021.(III.10.) EMMI határozatban foglaltak figyelembevételével történik.

 

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, nevelésükre az alapító okiratuk szerint valamennyi óvoda jogosult.

 

Mosonmagyaróvár, 2021. március 18.

 

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal

Jelentkezési lap

 

 

 

 

Vissza