2020.12.01 Kedd
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Határidő változás az engedély nélkül létesített talajvíz kutak fennmaradásának engedélyezésében

A települési önkormányzat jegyzője, mint helyi vízgazdálkodási hatóság engedélye szükséges olyan vízkivételt biztosító vízi létesítmény (kút) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, mely épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, a házi vízigény 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint a talajvíz felhasználásával működik és nem gazdasági célú vízhasználat. A rendelkezés célja a vizek jó állapotának megőrzése. A magánszemély által benyújtandó engedélykérelem mindenféle kút típusra vonatkozik (pl. ásott, vert, fúrt) a létesítés időpontjától függetlenül, amennyiben engedély nélkül létesült. Jellemző a kertes - családi házas övezetben vagy zárt kertekben, külterületen több éve vagy évtizede létesített engedély nélküli kutak használata leginkább öntözésre, háztartási vízigény kielégítésére vagy akár ivóvíz célú felhasználásra is. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyt kell kérelmeznie 2023. december 31-ig annak, akinek ingatlanán, használatában engedély nélkül létesített kút található.

 

Területileg illetékes eljáró hatóság Mosonmagyaróvár településen Mosonmagyaróvár Város Jegyzője. Az ügyintézés a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési-és Fenntartási osztályán történik (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11., II. emelet).

Ügyintéző: Mihályiné Szabó Andrea

Telefon: 96/577-824

E-mail: szabo.andrea@mosonmagyarovar.hu

 

Minden, fentiektől eltérő esetben a kút fennmaradását a területi vízügyi hatóságnál (Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9021 Győr, Munkácsy u. 4.) kell kérelmezni.

 

A talajvízkút engedélyezésének feltétele:

  • a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
  • a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
  • fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

Aki kutat akar létesíteni, annak előzetesen engedélyt kell kérnie a vonatkozó jogszabályok alapján, majd az üzemeltetési engedélyt is meg kell kérnie a létesítés után. Akinek van kútja, de nem rendelkezik létesítési/üzemeltetési engedéllyel, annak kell fennmaradási engedélyt kérni. Mindkét esetben a 41/2017.(XII.29.) BM rendelet írja elő a szükséges dokumentáció tartalmát.
A fennmaradási engedélyezési eljárásához szükséges kérelem (melyen megtalálhatók a kérelemhez csatolandó dokumentumok) letölthető a mosonmagyarovar.hu/ nyomtatványok/városfejlesztési és fenntartási osztály menüpontban vagy átvehető a hivatal portáján. A kérelem csak írásban terjeszthető elő. Az Eljárás illetékmentes. (Fellebbezés illetéke: 6000 Ft)

 

Vízgazdálkodási bírság fizetése:

2020. július 1-én hatályba lépő a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§ (7)Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi. Ez a határidő a módosítás előtt 2020. december 31. volt. Természetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

 

Kérelem letöltése:

Kérelem engedély nélkül létesített talajvízkút vízjogi fennmaradási és egyben üzemeltetési engedélyezési eljárásához

 

Vissza