2020.07.06 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotó

Hírek

Településrendezési eszközök módosítása – 2020/1

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 48/2020.(III.19.) Kt. hatá-rozatában döntött a településrendezési eszközök módosítására érkezett kérelemről. Ez alapján megindítottuk a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben előírt egyeztetési eljárást. A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelet alapján, az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában kerül sor a partnerségi egyeztetésre.

 

Ennek keretében a módosítással érintett területek lakói, a gazdasági társaságok, civil szervezetek és egyházak képviselői észrevételt, javaslatot tehetnek a tervezett változtatásokkal kapcsolatban. Ezeket 2020. július 7.-ig lehet eljuttatni a városi főépítészhez levélben (Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11.) vagy elektronikus formában (kitley.tibor@mosonmagyarovar.hu).

 

A módosítások tárgyát, a területre vonatkozó elképzeléseket az államigazgatási szervek részére összeállított „Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2020/1” tartalmazza, mely elérhető a város honlapján, az Önkormányzat / Településrendezési tervek oldalon. http://mosonmagyarovar.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi_tervek.html A dokumentáció papír alapon megtekinthető a városi főépítésznél is ügyfélfogadási időben.

 

A 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról 3.§ (1) és (2) bekezdésének előírására alapján lakossági fórum a járványügyi vészhelyzet alatt csak elektronikus úton tartható.

 

3. § (1) A helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.
(2) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (3), (5) és (6) bekezdése szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.


Előzetes tájékoztatási dokumentáció megtekintése
 

Vissza