2018.12.10 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Meghívás Képviselő-testületi ülésre

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 13-án (csütörtök) 13 órakor a Városháza I. emeleti Dísztermében ülést tart, melyre ezúton tisztelettel várnak minden érdeklődőt.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Kosár Tibor ügyvezető
 

 1. Szociális Foglalkoztató Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Sallai László ügyvezető
 

 1. Flesch Károly Non-profit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Csiszár Péter ügyvezető
 

 1. AQUA Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Csapó Imre ügyvezető
 

 1. MOVINNOV Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Pollhammer Jenő ügyvezető

 

 1. Városüzemeltető Kft. Alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Flesch Károly Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Tulajdonosi döntés távhőszolgáltatáshoz szükséges energia-beszerzési eljárás megindításához

Előterjesztő:          Dr. Árvay István polgármester

 

9) 1. Az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet alapító okiratának módosítása

2. Az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő:           Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságoknál működő Felügyelő Bizottságok ügyrendjeinek jóváhagyása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására (december)

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Az Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosítása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a Képviselő-testület bizottságainak 2019. évi munkaterve

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Közös közbeszerzés tárgyában megkötött megállapodás utólagos jóváhagyása /háziorvosi ügyelet ellátása Mosonmagyaróvár és Mosonudvar települések közigazgatási területén/

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Feladat-ellátási szerződés-módosítás a 9. számú háziorvosi körzet vonatkozásában

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Javaslat a Mosonmagyaróvár belterület 5101/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére (egykori határőr laktanya)

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. UFM Aréna tulajdonjogának önkormányzati átvétele, valamint működtetése

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet értékelő felületére érkezett vélemények ismertetése, értékelése

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. CLLD – helyi pályázatok benyújtásának utólagos támogatása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István Polgármester

 

 1. Elektromos gépjárműbeszerzés pályázat benyújtásának támogatása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Alapítványi támogatás módosítása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Újjáéledés Alapítvánnyal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, az együttműködés időtartamának meghosszabbítása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Tájékoztató pótelőirányzatokról 2018. szeptember 1-jétől 2018. október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Polgármester jutalmazására javaslat

Előterjesztő:         dr. Iváncsics János alpolgármester

 

 1. „Mosonmagyaróvár Város Sportdíja” elismerés adományozása

Előterjesztő: Staár Katalin bizottsági elnök

 

 1. „Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért” díj adományozása

Előterjesztő: Staár Katalin bizottsági elnök

Vissza