2018.04.27 Péntek
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Tájékoztatás Mosonmagyaróvár Környezetvédelmi Programjáról

Az önkormányzatok feladatai közé tartozik a lakosság egészséges környezethez való jogának biztosítása, ennek érdekében fontos a környezetvédelmi programjában foglaltak végrehajtása.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi decemberi ülésén fogadta el városunk aktualizált, új környezetvédelmi programját a 2017-2021-ig tartó időszakra vonatkozóan. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezik a Települési Környezetvédelmi Program elkészítési kötelezettségéről. Városunknak 2003 óta van környezetvédelmi programja, mely többször felülvizsgálatra került. A Képviselő-testület által elfogadott program figyelembe vételével hozza meg az önkormányzat különböző döntéseit, összehangolva más programokkal. A környezetvédelmi program készítésénél szükséges volt figyelembe venni Mosonmagyaróvár Helyi Fenntartható Fejlődés Stratégiáját, az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, a vonatkozó jogszabályokat. A társadalmi nyilvánosság, javaslattétel érvényesülése érdekében a készítő megkereste a városrészi civil szervezeteket is, akik javaslatokat küldtek be az élhető, környezettudatos város kialakítása érdekében.
A programkészítő feladata volt a környezeti állapot értékelése, helyi változások átvezetése, a korábbi környezetvédelmi program aktualizálása, az eredmények bemutatása, célok teljesülésének bemutatása, további célok, javaslatok, feladatok, intézkedések meghatározása. Részletesebben a tartalomról: a levegő, víz, talaj állapota, védelme; élővilág és természetvédelem; zaj- és rezgés terhelés; hulladékgazdálkodás; kommunális szennyvízkezelés, épített környezet, belterületi zöldfelület-gazdálkodás; a környezeti állapot javítására tett intézkedések vagy arra irányuló tevékenység felmérése, energia gazdálkodás-megújuló energiák használata, helyi közlekedés - szervezés,  környezetbiztonság, környezeti oktatás-nevelés, épített környezet védelme. A lakosok a program tanulmányozásával tájékozódhatnak az egyes környezeti elemek állapotáról a legfrissebb adatok alapján. A program képekkel is illusztrálja az egyes témákban a helyzetet.
Egyértelműen megállapítható, hogy a környezeti elemek állapotának javítása, védelme és a jövő létfeltételeinek biztosítása érdekében kiemelten fontos feladat a lakosság környezettudatosságának növelése, a megértési folyamat elősegítése, a fenntartható, környezetbarát életmódra ösztönzés. Szemléletváltás és környezettudatos cselekvés nélkül nincs jövő.

A dokumentum/program elektronikus úton elérhető a www.mosonmagyarovar.hu honlapon az Önkormányzat/Dokumentumok/Dokumentumtár/Önkormányzati tervek menüpont alatt.

Megjegyzés: A program közlekedéssel kapcsolatos fejezetében a 84. oldalon található ábra a tervezett tehermentesítő útról nem a végleges, elfogadott verzió, jelenleg is folyik egyeztetése, véglegesítése a minisztériummal.

Összeállította:

Németh Andrea
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási osztály, környezetvédelmi referens

Vissza