2018.01.22 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Felhívás a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására

Mosonmagyaróvár Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, mosonmagyaróvári lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Mosonmagyaróvár város területén működő szavazatszámláló bizottságokba.
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok 3 tagját és a szükséges számú póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően.
Szavazatszámláló bizottság tagja nem lehet: köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.

A 2018. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők (2018. április-május), az Európai Parlament tagjainak (2019. május-június 25.), a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek (2019. október), a nemzetiségi önkormányzati képviselők (2019. október, egy időben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával) általános választására, valamint az általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes.

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján - mely minden esetben vasárnapra esik - folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig. A Képviselő-testületi döntést követően, a választásokat megelőzően a Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.
A 2014. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart (azaz megbízatásuk a 2018. évben kezdődő új ciklusra érvényét veszti).

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. szám alatti portaszolgálatánál vagy letölthető innen.

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2018. február 07. napjáig kell eljuttatni levélben Mosonmagyaróvár Város Helyi Választási Irodájának címezve a 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. szám alatti címre, vagy személyesen munkaidőben a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Fő utca 11. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.

Mosonmagyaróvár, 2017. november 21.

Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző/HVI vezető
 

Vissza