2017.12.13 Szerda
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásai alapján Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata elkészítette a város Településképi Arculati Kézikönyvét és településképi rendeletét. A Képviselő-testületi elfogadás előtt, partnerségi egyeztetés keretében várjuk a lakosság, helyi civil szervezetek véleményét, javaslatait.
 

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet partnerségi egyeztetése

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásai alapján Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata elkészítette a város Településképi Arculati Kézikönyvét és településképi rendeletét.
A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg. Mindkét dokumentum Képviselő-testületi elfogadásának határideje 2017. december 31.
A Településképi Arculati Kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg kell határozni a településkaraktert formáló településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv összegyűjti a település helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, melyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára.

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el és a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával biztosítja a településkép védelmét.
A településképi rendelet – megváltozott, aktualizált tartalommal - magában foglalja a településképi véleményezési eljárásról, településképi bejelentési eljárásról, a helyi építészeti és zöldfelületi védelemről, a helyi védett épületek felújításának támogatásáról, a reklámokról szóló korábbi önkormányzati rendeleteket, továbbá a helyi építési szabályzat településképre vonatkozó előírásait. Új elemként jelenik meg a településképi konzultáció illetve a településképi kötelezési eljárás és településképi bírság lehetősége. A törvényi előírások alapján lényeges szigorítások lesznek a reklámok lehelyezésével kapcsolatban, az építési engedélyezési eljárások esetében pedig kötelező lesz a polgármester településképi véleményének beszerzése.

A vonatkozó kormányrendelet alapján a Képviselő-testületi elfogadás előtt partnerségi egyeztetést kell lefolytatni mindkét dokumentációval kapcsolatban. A lakosság, a helyi civil és érdekvédelmei szervezetek, építészek részéről várjuk a véleményeket, javaslatokat a kitley.tibor@mosonmagyarovar.hu e-mail címre. Levélben is közölhetik ezeket a városi főépítész részére (Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11.) címezve.
A Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendeletét-tervezet elérhető a város honlapján illetve nyomtatott formában is megtekinthető a városi főépítésznél.

A válaszok beérkezésének határideje 2017. november 1.


Letöltések

Településképi Arculati Kézikönyv
Településkép rendelet tervezete

Vissza