2017.10.20 Péntek
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati felhívás

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 186/2017. (IX.21.) Kt. határozat értelmében a Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 08-09-002406; székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.) ügyvezetői munkakörének betöltésére pályázatot ír ki.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 08-09-002406; székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.; a továbbiakban: Városüzemeltető Kft.) munkaviszonyban ellátandó ügyvezetői munkakörének betöltésére 5 év határozott időtartamra.

A munkakör betöltésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény XV. fejezet 90. és 91. alcímeiben foglalt rendelkezések alkalmazandók, amelyek a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyról és a vezető állású munkavállaló munkaviszonyáról rendelkeznek.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója:

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a tulajdonos Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata nevében a polgármester gyakorolja, kivéve a megválasztást, visszahívást, díjazást és a fegyelmi eljárással kapcsolatos jogokat. Ezen munkáltatói jogosítványok az önkormányzat Képviselő-testületének, mint a gazdasági társaság alapítói jogkörének gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

 

Munkavégzés helye:

A gazdasági társaság székhelye, illetve valamennyi telephelye (fióktelepe), valamint a gazdasági társasággal szerződéses kapcsolatban álló szerződéses partnerek, kapcsolt vállalkozások székhelye, telephelye, illetőleg fióktelepe.

Az ügyvezető elsődleges munkavégzési helye a társaság székhelye:

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.

 

Munkakörébe tartozó feladatok:

A gazdasági társaság alapító okiratában foglalt szakmai tevékenységek szervezése, irányítása, a működéshez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása; az alkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlója. Az ügyvezető felelős az alapítói határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáért és dönt minden olyan ügyben, amelyet az alapító kizárólagos hatáskörében nem tartott fenn.

 

Munkabér:    személyi alapbér megegyezés szerint

A bérigényt kérjük a pályázatban jelezni.

 

Egyéb juttatások:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2012. (XI.29.) Kt. határozatával elfogadott Javadalmazási Szabályzat szerint

 • béren kívüli juttatás,
 • szolgálati gépjármű használat,
 • mobiltelefon használat,
 • prémium a felügyelő bizottság által meghatározott prémiumfeltételek teljesülése esetére.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felsőfokú végzettség – a többféle szakirányú végzettség az elbírálás során előnyt jelent,
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat gazdasági, közszolgáltatási, köz- illetve államigazgatási vagy településfejlesztési/fenntartási területen,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján,
 • „B” kategóriás jogosítvány.

 

Előnyt jelent:

 • idegen nyelv és számítógép felhasználói ismeret,
 • helyismeret,
 • pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat,
 • közbeszerzési jártasság.

 

Pályázat tartalma:

 • a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok egyszerű másolata, melyet a személyes meghallgatáskor a bizottságnak eredetben be kell mutatni,
 • vezetői gyakorlat igazolása,
 • vezetésre vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelés,
 • összeférhetetlenségi körülmények és kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-a és 3:115. §-a alapján,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázó pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

 

Az Önkormányzat az alábbi anyagokat bocsátja a pályázók rendelkezésére betekintés céljából:

 • 2016-2017. évi üzleti terv,
 • 2017. évi üzleti terv módosítása,
 • 2015-2016. évi mérlegbeszámoló,
 • valamennyi módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat.

 

Ezen anyagokat előzetes bejelentkezés után (dr. Csanádi Viktória aljegyző-osztályvezetővel egyeztetve; Tel: 06-96/577-816) az önkormányzat hivatalos helyiségeiben tanulmányozhatják át a pályázók.

 

A pályázat a Kisalföld napilapban, a helyi médiában és Mosonmagyaróvár város honlapján www.mosonmagyarovar.hu kerül közzétételre.

 

A pályázat beérkezési határideje: 2017. október 20. 12:00 óra

 

Az ügyvezetői megbízás kezdete a Képviselő-testület határozatában megjelölt nap, legkésőbb 2017. december 13. napja.

 

A pályázat benyújtandó: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének címezve a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat VÜF ügyvezetői álláshelyre”

 

A pályázattal kapcsolatban további információ Dr. Árvay István polgármestertől (Tel: 06-96/577-805) kérhető.

 

 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek fogad el.

 

 

Vissza