2021.10.18 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Nyugdíjas Egyetem / 2018 - 2019-es tanév

 

Tematikaőszi szemeszter

  1. 2018. szeptember 20. Dr. Rámháp Szabolcs PhD egyetemi docens: Tömegkommunikáció és manipuláció avagy hogyan befolyásolnak bennünket a reklámok. Plakát
  2. 2018. október 18. Németh Attila PhD hallgató, az Óvári Gazdászok Szövetségének Titkára: 200 éves az Akadémia
  3. 2018. november 22. Dr. Varjasi Norbert egyetemi docens : Digitális forradalom a zenélő kvarcórától a zsebben hordott mobil irodáig Plakát
  4. 2018. december 20. Guba Szilvia régész, főmúzeológus: Stonehenge és Egyiptom között avagy élet és halál a bronzkori Kárpát-medencében. Plakát
  5. 2019. január 17. Dr. Tóásó Gyula egyetemi docens: Halálos találmányok - gyilkos tudósok? Plakát

tavaszi szemeszter

  1.  2019. február 21. Varga Bence zenetanár, kamaraművész: Az első hangszerek, avagy az ütőhangszerek kialakulása és fejlődése Plakát
  2. 2019. március 21. Dr. Csapó Tamás Gábor tudományos munkatárs, BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék: A mesterséges intelligencia és alkalmazása a beszédtechnológiában Plakát
  3.  2019. április 18. Dr. Csókay András idegsebész orvos:  Az orvos kezel, Isten gyógyít. Plakát
  4.  2019. május 16. Székely Zoltán művészettörténész, múzeumigazgató: Cseh-országnak nagy fáklyája- Nepomuki Szent János tisztelete Mosonmagyaróvárott Plakát

1.    2018. szeptember 20.

A 2018/2019 –es tanév Nyugdíjas Egyetemének első előadója a mosonmagyaróvári születésű dr. Rámháp Szabolcs volt.  Előadásával 2018. szeptember 20-án elindult egy újabb tanév.

Dr. Rámháp Szabolcs a Széchenyi István Egyetem oktatójaként 2010 óta oktat marketing témájú tantárgyakat. 2008-ban szerzett közgazdász egyetemi oklevelet marketing szakirányon, 2016-ban okleveles nemzetközi kapcsolatok szakértőként végzett, PhD doktori fokozatát pedig 2017 júniusában védte meg summa cum laude minősítéssel. Ez idáig 28 tudományos közleményt jegyez, ebből 17-et angolul.

Előadásának címe: Tömegkommunikáció és manipuláció – avagy hogyan befolyásolnak bennünket a reklámok?

Intelligens mosópor, szabalpálma kivonat, bifidus essensis, antibakteriális fogkrém.....

Fogalmak, melyeket a TV hirdetésekből ismerhettünk meg.

Az előadás a reklámok világába kalauzol bennünket, célja bemutatni, mi mozgatja ezt a piacot, milyen trükkökkel operálnak a cégek, miként befolyásolnak a reklámok bennünket.

 https://www.youtube.com/watch?v=DmwVxkDsCCQ

 

2.     2018. október 18.

Németh Attila 1982-ben született Mosonmagyaróvárott, itt folytatta alap-, közép- és felsőfokú tanulmányait is. A meghatározó egyetemi évek alatt fordult érdeklődése komolyabban az agrártörténet, illetve az állattenyésztésben alkalmazható modern tenyésztéstechnikai eljárások felé.

2013 óta Alma Materéban dolgozik.

Mosonmagyaróvári születésűként, és lokálpatriótaként mindig is érdekelte otthonának, szűkebb környezetének történelme. Munkája és doktori tanulmányai mellett szívesen foglalkozik város- és egyetemtörténeti kérdésekkel, illetve egykori magyaróvári gazdászok, tanárok és kutatók életrajzi adatainak gyűjtésével. 2012 decembere óta az Óvári Gazdászok Szövetségének titkára. Eddigi munkásságát többek között Wittmann Antal- és Nagyváthy János-díjjal ismerték el.

Előadásának címe: 200 éves az Akadémia

Az óvári gazdászhagyományok ápolása és a fiatalabb nemzedékkel történő megismertetése érdekében az Óvári Gazdászok Szövetsége több ezer relikviát (korabeli fotókat, kordokumentumokat, könyveket, filmfelvételeket, gyűjteményeket) digitalizált és tett közkinccsé a honlapján a mosonmagyaróvári egyetemi kar elmúlt két évszázados történelméből, amely nem csak hazánkban, hanem nemzetközileg is unikális, többek között számos bel- és külföldi kutató munkáját segítette az eddigiekben.

https://www.youtube.com/watch?v=BoSmohy9xWk

 

3.   2018. november 22.

A Nyugdíjas Egyetem 2018/2019-es tanévének 3. előadója Dr. Varjasi Norbert informatikus, szoftverfejlesztő volt. Dr. Varjasi Norbert az Audi Hungária Járműgyári részlegének szoftvermérnöke, illetve egyetemi docensként a SZE informatikus képzéseiben is részt vesz. 

Előadásának címe: Digitális forradalom a zenélő kvarcórától a zsebben hordott mobil irodáig.
A 21. század második évtizedére a számítógépek és egyéb informatikai rendszerek már alapvetően meghatározzák a mindennapjainkat. Az utóbbi évtizedekben ez átalakított teljes iparágakat, de egyszerű hétköznapi dolgokat is. 

Rengeteg előnyét élvezzük a technológiai vívmányoknak, viszont a jelenségnek árnyoldalai is vannak.
Előadásában ismertette az informatikai rendszerek kialakulásának történetét, egészen a mai eszközökig. A lehetséges jövőbeli irányvonalak is említésre kerültek  - azok pozitív és negatív hatásaival együtt.

https://www.youtube.com/watch?v=y0Cfvr6PIjw

 

4. 2018. december 20.

A 2018/2019-es tanév 4. előadásának előadója a mosonmagyaróvári születésű Guba Szilvia régész-főmúzeológus volt. Szilvia 2004 óta dolgozik a Kubinyi Ferenc Múzeumban, jelenleg régész-főmúzeológus munkakörben. A diploma megszerzése óta átfogó tapasztalatot szerzett a múzeumi munkavégzés, régészeti feladatellátás minden szegmenséből. Régészként az őskor időszakára specializálódott.

2007 óta kapcsolódott be szakmai munkatársként a nyitrai Régészettudományi Intézet szinóbányai feltárásaiba, majd 2010-től a Vésztőn végzett amerikai-magyar régészeti projektbe.

2010-2013 között Nógrád megye területén a régészeti munkák teljes koordinációját is vezette. Emellett számos régészéti projektben vett részt, így önálló kutatóként kapcsolódott be az MTA Régészeti Intézet Lendület kutatócsoportjának munkájába. Az NKA támogatásával Szécsény közvetlen környékén jelenleg két régészeti projektet vezet, amelyeknek célja a múltunk alaposabb megismerése és megértése.

Előadásának címe: Stonehenge és Egyiptom között avagy élet és halál a bronzkori Kárpát-medencében

https://www.youtube.com/watch?v=1vkFqqbnvWk

 

5. 2019. január 17.

Tóásó Gyula 1978-ban fejezte be tanulmányait Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának vegyész szakán. 1981-ben megpályázta és elnyerte az Agrártudományi Egyetem, Keszthely Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kara Kémia-Talajtani Tanszékének tanársegédi állását.

Az Egyetemen is, az előző munkahelyéhez és az egyetemi tanulmányaihoz hasonlóan több környezetvédelmi vizsgálatban, kutatómunkában vett részt.

2005-ben summa cum laude minősítéssel védte meg doktori (PhD) munkáját.

Jelenleg az egyetemi munkája mellett  a Szigetközi Természetvédelmi Egyesület vezetője.

Előadásának címe:  Halálos találmányok - gyilkos tudósok?

https://www.youtube.com/watch?v=KMlNaZvBbg8

 

6. 2019. február 21.

Varga Bence 10 éves korában kezdte zenei tanulmányait a Mosonyi Mihály Zeneiskolában, ahol alapító tagja lehetett az ütőegyüttesnek. A győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolai évek alatt rendszeresen kisegített a Győri Filharmonikusok zenekarnál és állandó vendégként részt vehetett a Győri Ütőegyüttes munkájában is ahol az ott eltöltött évek alatt állandó taggá választották. A főiskola utolsó két évében már a Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában is elkezdte az oktatást.  Jelenleg is itt dolgozik ütős tanárként, 2018 óta pedig az intézmények vezetése is feladata. Fő feladatának tekinti a kultúra közvetítését, a gyerekek nevelését és a zene megszerettetését minél szélesebb körben.

Előadásának címe:  Az első hangszerek, avagy az ütőhangszerek kialakulása és fejlődése.

https://www.youtube.com/watch?v=ieWCA3XjxqQ

7. 2019. március 21.

Csapó Tamás Gábor Mosonmagyaróváron született 1985-ben. Az általános iskolát a Bolyai János Általános Iskola és Közgazdagási Szakközépiskolában, a középiskolát a Kossuth Lajos Gimnázium matematika tagozatán végezte. 2003-ban felvételt nyert a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, ahol tanulmányait mérnök informatikus szakon végezte.

2008-tól a BME Beszédtechnológia és Intelligens Interakciók Laboratóriumában doktoranduszként kezdett kutatni, a gépi szövegfelolvasás témakörében.

PhD disszertációját 2014 októberében védte meg. Fokozatszerzése óta eltelt időben is rendszeresen publikál szakterülete jelentős folyóirataiban, illetve konferenciáin. 2018-tól két hazai kutatási projekt témavezetője, legújabb kutatási iránya a beszéd artikulációjának vizsgálata nyelvultrahang segítségével, melyhez a mesterséges intelligencia legkorszerűbb eredményeit is felhasználja. Nemzetközi tanulmányai révén jó kapcsolatot ápol több külföldi kutatócsoporttal is.

Előadásának címe: A mesterséges intelligencia és alkalmazása a beszédtechnológiában.

https://www.youtube.com/watch?v=z676NONTZgM

8. 2019. április 18.

dr. Csókay András

Csókay András 1975-től 1980-ig a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karán tanult, majd szerzett diplomát 1980-ban. Pályáját mérnökként kezdte, majd 3 év múltával pályát módosított, és 1983 és 1989 között a Semmelweis Orvosi Egyetemen tanult, ahol 1989-ben orvosi diplomát szerzett, majd 1994-ben idegsebész szakvizsgát tett. 1989-től, mint szakorvos az Országos Idegsebészeti Intézet munkatársa lett Budapesten, majd 1993-tól az Országos Baleseti Intézetben dolgozott. 2003 és 2007 között Szombathelyen élt és a Markusovszky kórház Idegsebészetén dolgozott. 2007-ben visszaköltözött Budapestre és 2009-ig a Szent János kórház Idegsebészeti osztályán vállalt munkát. 2010-től a Miskolc Megyei kórház Idegsebészetének munkatársa lett és kezdte el gyógyító tevékenységét.

2013. augusztus elsejétől a Honvéd kórházban folytatta pályafutását, – mint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ idegsebészeti osztályának vezető főorvosa, – ahová magával hozta az általa kifejlesztett két innovációs műtéti technikát is, nevezetesen az agyi érvarrást és az új tumorkezelési technikát

Előadásának címe: Orvos kezel, Isten gyógyít

https://www.youtube.com/watch?v=IIA55rX-Wrw

 

9. 2019. május 16.

Székely Zoltán tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem-művészettörténet szakon végezte. A diploma megszerzése óta művészettörténész-muzeológusként előbb a győri, majd 2012 szeptemberétől a mosonmagyaróvári múzeumban dolgzozik. Több mint 70 publikációt és több mint 30 konferenciaelőadást tudhat maga mögött. Fő kutatási területe a nyugat-magyarországi barokk művészet, szakrális topográfia,  Mostani előadása is e témakörhöz kapcsolódik.

Előadásának címe: Nepomuki Szent János tisztelete Mosonmagyaróvárott

https://www.youtube.com/watch?v=LKFvhibUMrs&feature=youtu.be