2023.09.21 Csütörtök
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Meghívás Képviselő-testületi ülésre

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 21-én (csütörtökön) 13.00 órakor a Városháza I. emeleti Dísztermében ülést tart, amelyre tisztelettel várnak minden érdeklődőt.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Karolina Kórház – Rendelőintézet szakmai beszámolója a 2022. évi önkormányzati támogatással kapcsolatosan

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Tájékoztató Mosonmagyaróvár alap- és középfokú oktatásáról

Előterjesztő:              Dr. Nagy Adél tankerületi igazgató - Győri Tankerületi Központ

                       Gede Eszter kancellár - Győri Szakképzési Centrum

Kocsisné Balassa Gyöngyi elnök – Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Nyerges-Zombó Katalin intézményvezető – Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

 

 1. A Volánbusz Zrt. 2023. I-II. negyedévre vonatkozó beszámolója az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Beszámoló a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény szakmai munkájáról

Előterjesztő: Zimmerer Károlyné intézményvezető

 

 1. Beszámoló az adóztatás helyzetéről - 2022. év és 2023. I. félév

Előterjesztő: Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

 

 1. Az egészségügyi alapellátás működéséről szóló 2022. évi beszámoló

Előterjesztő: Dr. Iváncsics János alpolgármester

 

 1. Flesch Károly Közművelődési, Könyvtári, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti és szolgáltatási terve IV. számú módosításának jóváhagyása

Előterjesztő: Csiszár Péter ügyvezető

 

 1. Víziközművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv javaslat

Előterjesztő: Csapó Imre ügyvezető

 

 1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 2023. június 30-i állapot szerint

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. 2023. évi költségvetés módosítása június 30-i állapot után, figyelemmel a 144/2023. (VIII.20.) Kt. határozatra

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Eseti támogatási keret” szabályának módosulása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. A köztisztaságról és a közterületek védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. a) A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

b) A lakások és helyiségek bérletéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása

c) Üzemeltetési szerződés tervezet

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Csatlakozás a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. I. Utólagos tájékoztatás a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítési feladatai vonatkozásában megbízási szerződés megkötéséről

II. Utólagos tájékoztatás a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátását biztosító pályázati kiírásról

              Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Reklám-rendszergazdai feladatok ellátására kötött szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Településrendezés: A településrendezési tervek módosítására érkezett kérelem előzetes véleményezése

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2.1 és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2.1 jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Közterületek elnevezése

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Mosonmagyaróvár város közterületein kihelyezett új képfelvevő kamerák jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Gál Gellért rendészetvezető

 

 1. Javaslat ingatlanvásárlásra (Mosonmagyaróvár belterület – 2461/1, 2465/3 és 2466/3 hrsz.)

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Mosonmagyaróvár belterület 5765/2 hrsz. alatti ingatlan a. szántó alrészlet haszonbérleti szerződésének módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Javaslat ingyenes vagyonátvételre és jelzálogjog törléséhez való hozzájárulásra (Akadémia Dűlő Projekt Kft.)

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Belterületbe vonás iránti kérelem (Mosonmagyaróvár külterület 0354/1, 0354/2, 0354/2/A, 0354/2/B, 0354/3, 0354/3/A hrsz.)

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelölése versenytárgyalás útján

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Alapítvány támogatása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Tájékoztató pótelőirányzatokról 2023. április 1-jétől 2023. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. „Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért” díj adományozása

Előterjesztő: Staár Katalin bizottsági elnök

 

 1. „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Szociális Dolgozója” díj, valamint az „Önkéntes Szociális Munkáért” elismerő oklevél adományozása

Előterjesztő: Pausits István bizottsági elnök

 

Vissza