2023.06.06 Kedd
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Javaslattételi felhívás a 2023. évi “Pro Urbe Mosonmagyaróvár” kitüntető érem és díj adományozására

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a "PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR" kitüntető érem és díj alapításáról szóló 28/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet alapján az idei évben is odaítéli a “PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR" kitüntető érmet és a kitüntetéssel járó díjat.

 

"PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR" kitüntető érem és díj - Mosonmagyaróvár város lakossága nagyrabecsülése és tisztelete jeléül - hazai, illetve külföldi személynek, továbbá társadalmi vagy gazdasági szervezetnek adományozható az alábbiak elismeréseként:

 

a) Mosonmagyaróvár város társadalmi, gazdasági, egészségügyi, kulturális és sport életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység, vagy

b) Mosonmagyaróvár város lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő munkavégzés, vagy

c) Mosonmagyaróvár várost gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény, vagy

d) Mosonmagyaróvár város hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység, vagy

e) Mosonmagyaróvár város érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka.

 

A kitüntetés az arra érdemesnek halála után posztumusz is adományozható.

 

A "PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR" kitüntető érem és díj adományozására javaslatot tehet:

a) legalább 3 helyi önkormányzati képviselő,

b) olyan helyi szervezet, közösség (állami, társadalmi és érdekvédelmi szervezetek), amelyben a tagok létszáma minimum 50 fő, vagy több civil szervezet esetében a tagok létszáma együttesen eléri a 100 főt,

c) legalább 50 helyi választópolgár,

d) a polgármester.

 

A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét, elérhetőségét, valamint az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését.

A kitüntetést a polgármester az augusztus 20-i ünnepség keretében megtartott képviselő-testületi ülésen, ünnepélyes keretek között adja át.

 

Kérjük a jelölésre jogosultakat, hogy indokolással ellátott javaslataikat legkésőbb 2023. június 08. (csütörtök) 12.00 óráig beérkezőleg küldjék meg Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének címezve (Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

 

Felhívjuk továbbá a jelölésre jogosultak szíves figyelmét, hogy a felhíváshoz mellékelt „Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez, kezeléséhez és tárolásához” nyomtatvány valamennyi jelöltre vonatkozó kitöltése a jelölés érvényességének feltétele. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az illetékes bizottság a jelölést nem tárgyalhatja.

 

A díj adományozásával kapcsolatosan további tájékoztatást Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző nyújt a (96) 577-802 telefonszámon.

 

Mosonmagyaróvár, 2023. május 9.

 

                                                                                              Fehérné dr. Bodó Mariann sk.

                                                                                                       címezetes főjegyző

 

Letölthető hozzájáruló nyilatkozat

 

Vissza