2022.09.26 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Meghívás Képviselő-testületi ülésre

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én (csütörtökön) 13.00 órakor a Városháza I. emeleti Dísztermében ülést tart, amelyre tisztelettel várnak minden érdeklődőt.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Tájékoztató Mosonmagyaróvár alap- és középfokú oktatásáról

Előterjesztő: Dr. Nagy Adél tankerületi igazgató - Győri Tankerületi Központ

              Gede Eszter kancellár - Győri Szakképzési Centrum

Kocsisné Balassa Gyöngyi elnök – Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Zsódi Viktor igazgató – Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

 

 1. A Volánbusz Zrt. Mosonmagyaróvár közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló beszámolója 2022. I-II. negyedévre vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Beszámoló a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény szakmai munkájáról

Előterjesztő: Csiba Erzsébet intézményvezető

 

 1. Beszámoló az adóztatás helyzetéről - 2021. év és 2022. I. félév

Előterjesztő: Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

 

 1. Az egészségügyi alapellátás működéséről szóló 2021. évi beszámoló

Előterjesztő: Dr. Iváncsics János alpolgármester

 

 1. A Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére beérkezett pályázat elbírálása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Működtetési szerződés módosítása - Flesch Károly Kulturális Központ - határozatmódosítás

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Víziközművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv javaslat

Előterjesztő: Csapó Imre ügyvezető

 

 1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 2022. június 30-i állapot szerint

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Energiaracionalizálási tervek teljesítése érdekében rendelet módosítási javaslatok és egyéb döntések

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. A közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Az egészségügyi alapellátást biztosító orvosok támogatásairól szóló 43/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. I. 2. számú háziorvosi körzet feladatellátását biztosító pályázati kiírás

II. A 2. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő feladatellátása tekintetében új Megbízási szerződés kötése

Előterjesztő: Dr. Iváncsics János alpolgármester

 

 1. I. Mosonmagyaróvár településrésze gyógyhellyé nyilvánításának kezdeményezése

II. Településrendezési terv módosításának kezdeményezése a gyógyhely és védőterületi határainak megjelölése érdekében

III. Együttműködési megállapodás a FLEXUM Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata között

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Tájékoztatás „Csendes szoba” kialakításáról

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Térségi Társulás vonatkozásában döntés

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. a) Mosonmagyaróvár Térségi Társulással kötött vagyonkezelési szerződés módosítása

b) A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Csatlakozás a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Településrendezés: A településrendezési tervek módosítására érkezett kérelem előzetes véleményezése

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Strandfejlesztés projekt (Itató) támogatói okirat visszavonása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Ingyenes helyiséghasználat a 2432/1 hrsz. alatti földszinti iroda vonatkozásában (Magyarországi Európai Cserkészek Egyesülete)

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Tájékoztató pótelőirányzatokról 2022. április 1-jétől 2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Alapítványok támogatása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. „Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért” díj adományozása

Előterjesztő: Staár Katalin bizottsági elnök

 

 1. „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Szociális Dolgozója” díj, valamint az „Önkéntes Szociális Munkáért” elismerő oklevél adományozása

Előterjesztő: Pausits István bizottsági elnök

Vissza