2022.05.25 Szerda
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Javaslattételi felhívás a 2022. évi Pro Urbe Mosonmagyaróvár kitüntető érem és díj adományozására

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a "PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR" kitüntető érem és díj alapításáról szóló 28/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet alapján az idei évben is odaítéli a “PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR" kitüntető érmet és a kitüntetéssel járó díjat.

 

 

"PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR" kitüntető érem és díj - Mosonmagyaróvár város lakossága nagyrabecsülése és tisztelete jeléül - hazai, illetve külföldi személynek, továbbá társadalmi vagy gazdasági szervezetnek adományozható az alábbiak elismeréseként:

  • Mosonmagyaróvár város társadalmi, gazdasági, egészségügyi, kulturális és sport életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység, vagy
  • Mosonmagyaróvár város lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő munkavégzés, vagy
  • Mosonmagyaróvár várost gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény, vagy
  • Mosonmagyaróvár város hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység, vagy
  • Mosonmagyaróvár város érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka.

A kitüntetés az arra érdemesnek halála után posztumusz is adományozható.

 

A "PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR" kitüntető érem és díj adományozására javaslatot tehet:

  • legalább 3 helyi önkormányzati képviselő,
  • olyan helyi szervezet, közösség (állami, társadalmi és érdekvédelmi szervezetek), amelyben a tagok létszáma minimum 50 fő, vagy több civil szervezet esetében a tagok létszáma együttesen eléri a 100 főt,
  • legalább 50 helyi választópolgár,
  • a polgármester.

A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét, elérhetőségét, valamint az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését. A kitüntetést a polgármester az augusztus 20-i ünnepség keretében megtartott képviselő-testületi ülésen, ünnepélyes keretek között adja át.

 

Kérjük a jelölésre jogosultakat, hogy indokolással ellátott javaslataikat legkésőbb 2022. június 06. (hétfő) 12.00 óráig beérkezőleg küldjék meg Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének címezve (Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

 

Felhívjuk továbbá a jelölésre jogosultak szíves figyelmét, hogy a felhíváshoz mellékelt „Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez, kezeléséhez és tárolásához” nyomtatvány valamennyi jelöltre vonatkozó kitöltése a jelölés érvényességének feltétele. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az illetékes bizottság a jelölést nem tárgyalhatja.

 

A díj adományozásával kapcsolatosan további tájékoztatást Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző nyújt a (96) 577-802 telefonszámon.

 

 

Mosonmagyaróvár, 2022. május 11.

Fehérné dr. Bodó Mariann sk.
jegyző

 

 

 

Hozzájáruló nyilatkozat és tájékoztató személyes adatok megismeréséhez, kezeléséhez és tárolásához:
Letöltés

Vissza