2022.01.17 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Felhívás szavazatszámláló bizottságba történő jelentkezésre

Mosonmagyaróvár Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, mosonmagyaróvári lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Mosonmagyaróvár város területén működő szavazatszámláló bizottságokba.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően.

 

Szavazatszámláló bizottság tagja nem lehet: köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

 

A 2022. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők (2022. április-május), az Európai Parlament tagjainak (2024. május-június), a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek (2024. október), a nemzetiségi önkormányzati képviselők (2024. október, egy időben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával) általános választására, az általános választásokat követő időközi választásokra, valamint a választási ciklus alatt tartandó országos és helyi népszavazásokra is érvényes.

 

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján - mely minden esetben vasárnapra esik - folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig. A Képviselő-testületi döntést követően, a választásokat megelőzően a Helyi Választási Iroda által hétköznap délután szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.

A 2022. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart (azaz megbízatásuk a 2026. évben kezdődő új ciklusra érvényét veszti).

 

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. szám alatti portaszolgálatánál vagy letölthető innen.

 

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2022. január 31. napjáig kell eljuttatni az alábbi módok egyikén:

  • levélben Mosonmagyaróvár Város Helyi Választási Irodájának címezve a 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. szám alatti címre, vagy
  • személyesen munkaidőben a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Fő utca 11. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába, vagy
  • elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően. A felületen „Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata” címzettet és az „Egyéb” témacsoportot és ügytípust kérjük kiválasztani. A levél tárgyaként kérjük megadni: Jelentkezés szavazatszámláló bizottsági tagnak.

 

A jelentkezési lap leadása nem jelenti a jelentkező automatikus megválasztását, illetőleg részvételét a szavazatszámláló bizottsági munkában. Amennyiben beosztására sor kerül, az Ön által megadott elérhetőségeken értesíteni fogjuk. A szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról szóló tájékoztatót a városi honlapon (www.mosonmagyarovar.hu) közzétesszük.

 

Mosonmagyaróvár, 2021. december 1.

 

Fehérné dr. Bodó Mariann s.k.

jegyző/HVI vezető

Vissza