2021.09.27 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati felhívás a 13. számú háziorvosi körzet ellátására

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátási szerződés alapján

 

A munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár, 13. számú felnőtt háziorvosi körzet (2018. február 1. napjától betöltetlen)

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként, alkalmazottként.

 

 

Juttatások:

 • Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozását átadja.
 • Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében - a lehetőségekhez mérten - a tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról.
 • Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
 • Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről szóló 10/2019. (III. 22.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.

Pályázati feltételek:

 • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, valamint
 • a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételek igazolása,
 • a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázathoz csatolni kell:

 • jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
 • képesítést igazoló okiratok másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
 • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
 • nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű számítógépes ismeret

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.
A pályázat elbírálása folyamatos.

 

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat a 13. számú háziorvosi körzet ellátására”

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 96/577-817-es telefonszámon Unger Annamária egészségügyi koordinátortól kérhető.

Vissza