2020.03.31 Kedd
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati felhívás területi védőnői munkakör ellátására

 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Védőnői Szolgálat

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet


területi védőnő


munkakör ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Győr-Moson-Sopron Megye, 9200. Mosonmagyaróvár

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok ellátása Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének védőnői körzetek kialakításáról szóló 11/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete alapján

Illetmény és juttatások:

 • Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján

Pályázati feltételek:

 • főiskola, védőnő
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • büntetlen előéletű cselekvőképes, magyar állampolgár, továbbá megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2c) bekezdése szerinti feltételnek;
 • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • védőnői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzát, eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását;
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel;
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • végzettséget igazoló okiratmásolatok;
 • MESZK tagsági kártya másolatát;
 • Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány másolatát;
 • nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b, pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ:

 • A pályázattal kapcsolatosan további információt +36/96/577-817 elérhetőségen Unger Annamária egészségügyi koordinátor nyújt. Igény esetén szakemberlakás biztosított.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Eseti háromtagú bizottság által lefolytatott pályázati eljárás keretében

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. június 10.

A munkakör betöltésének időpontja:

 • A munkakör legkorábban a működési engedélyeztetési eljárás lefolytatását követően tölthető be

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Vissza