2020.10.01 Csütörtök
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Közigazgatási hirdetmények

HIRDETMÉNY ÉPI/88-4/2020.

Tárgy: Függő hatályú döntés építési engedély módosítás Mosonmagyaróvár, 1804/6 hrsz

 

 

 

HIRDETMÉNY

 

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem a tárgyi, valamint a tárgyi ingatlannal közös határvonalú telekhatárú ingatlannal rendelkezni jogosultakat, hogy a Contact Building Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Balázs Á. u. 58.) kérelmére ÉPI/88-3/2020. iktatási számon, függő hatályú döntést hoztam a Mosonmagyaróvár, 1804/6 helyrajzi számú ingatlanon többlakásos lakóépület módosított építési engedélyezési eljárásában. A döntés egyben értesítés az eljárás megindulásáról. A döntés a hatóságunknál átvehető.

 

A hirdetmény kifüggesztésének, honlapon történő közzétételének napja: 2020. január 23.

A hirdetmény levételének napja: 2020. február 6.

- az ügyintéző neve: Mihályiné Szabó Andrea

- elérhetősége: Mosonmagyaróvár Fő 11. telefon: 96/824-023

 

Tájékoztatom, hogy az eljárásban több mint ötven ügyfél érintett, ezért az építésügyi hatóságunk döntését hirdetmény útján közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

 

Az ügyfelek az ügyiratba betekinthetnek,  illetve az üggyel kapcsolatban nyilatkozatot tehetnek. Tájékoztatom, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot nem tesz, vagy kérelmet nem nyújt be, ügyféli jogát nem gyakorolhatja. Külön kérelem alapján, az eljárásban érintett ügyfelek részére lehetőség van egyedi ügyfélkód generálására, mely lehetőséget biztosít a https://www.etdr.gov.hu/ felületen az eljárás irataiba történő betekintéshez. Jelen esetben az ügyintézési határidő 35 nap. Építési hatósági ügyekben elektronikus ügyintézési lehetőség van. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (3)  Az eljáró hatóság - a 11. § (2) bekezdés kivételével - az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az ügyfél által megjelölt kapcsolattartási forma alkalmazásával értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet. Amennyiben az építésügyi hatóság függő hatályú döntést is hoz, az értesítést a döntésbe foglalja.

 

Iratbetekintési lehetőség az érintettek számára: Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, Építési Osztály 9200 Mosonmagyaróvár Kötélgyártó utca 1-3.

 címen, ügyfélfogadási időben. (hétfőn 13.00-16.00 h-ig, szerdán 8.00-16.00 h-ig, valamint pénteken 8.00-12.00 h-ig)  

 

Mosonmagyaróvár, 2020. január 22.

 

Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző felhatalmazásából:

Mihályiné Szabó Andrea

 vezető-főtanácsos

 

Vissza