2020.10.01 Csütörtök
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Közigazgatási hirdetmények

KÖZLEMÉNY ÉPI/17-5/2020

Szám:ÉPI/17-5/2020.

Tárgy: használatbavételi engedély határozat közhírré tétele több mint 50 ügyfél érintettsége okán

ÉTDR azonosító: 201900068158

 

KÖZLEMÉNY

 

 

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem mindazokat, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, hogy az építtetők kérelmére az ÉPI/17-2/2020. iktatási számon használatbavételi engedély határozatot hoztam a Mosonmagyaróvár dr. Timaffy László u. 2. szám alatti, 1687/38 helyrajzi számú ingatlanon megépített vegyesrendeltetésű lakóépület a kérelmükben megjelölt rendeltetési egységeinek (lakás, tároló és garázs): A.L.2.4, A.T.12, A.T.13, A.G.19, A.5.6, A.T.5, A.G.6, A.T.6, A.T.41, A.L.1.1, A.T.44, A.T.45, A.2.2, A.L.3.9, A.L.1.12, A.G.18, A.L.2.12, A.T.31, A.L.3.5, A.L.2.3, A.L.1.6, A.T.24, A.T.25, A.L.4.6, A.2.14, A.1.14, A.2.1, A.G.17, A.T.3, A.2.16, A.4.14, A.T.14 használatbavételére.

 

A döntés a hatóságnál megtekinthető.

A közlemény kifüggesztésének, honlapon történő közzétételének napja: 2020. január 14.

A közlemény levételének napja: 2020. január 29.

- az ügyintéző neve: Mihályiné Szabó Andrea

- elérhetősége: Mosonmagyaróvár Fő 11. telefon: 96/824-025

Iratbetekintési lehetőség az érintettek számára: Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, Építési Osztály 9200 Mosonmagyaróvár Kötélgyártó utca 1-3. címen, ügyfélfogadási időben. (hétfőn 13.00-16.00 h-ig, szerdán 8.00-16.00 h-ig, valamint pénteken 8.00-12.00 h-ig)  

A döntés rendelkező szakaszának további része:

A használatbavétel feltételei a következők:

Szakhatósági feltételek:

  1. A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet a használatbavételi engedély véglegessé válást követő 60 napon belül el kell készíteni;
  2. Az 1-5. emeleten lévő hosszabb közlekedők a fali tűzcsapszekrényeiben legalább 25 m-es tömlőket kell folyamatosan készenlétben tartani.

 

  1. Az üzemeltető a felvonó berendezés üzemeltetése során, annak rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotáról, rendszeres és szakszerű karbantartásáról, javításáról, továbbá a szükséges és előírt műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, rendszeres ellenőrzéséről, valamint az üzemeltetés és a használat módjának folyamatos figyelemmel kíséréséről köteles gondoskodni.
  2. A felvonó berendezést csak a használatbavételi engedélyben meghatározott célra és a rendeltetésének megfelelő módon szabad használni.

Az épületet, építményt csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá a használatbavételi engedélyben megjelölt célra és csak úgy szabad használni, hogy a használat az élet- és közbiztonságot, valamint egészséget ne veszélyeztesse, a megengedett határértékeket meghaladó mértékű káros hatást ne gyakoroljon a környezetére.

A használatbavételi engedély birtokában a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas építmény ténylegesen használatba vehető.”

 

Indokolás kivonata:

 “ Hatóságunk az ügyfélkört a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján vizsgálta és állapította meg.

A megtartott helyszíni szemle során –az illetékes szakhatóság közreműködésével- megállapítottam, hogy az elvégzett építési munka az építési engedélynek megfelel, az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, a használatbavételi engedély megadása ellen - az előírt kikötések teljesítése esetén - építésrendészeti, közegészségügyi, tűzvédelmi és műszaki szempontból kifogás nem merült fel.

 

Hatóságunk az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja alapján megkereste az érintett szakhatóságokat.

Mivel több, mint ötven ügyfél érintett az eljárásban az építésügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 88. §-ának megfelelően döntését hirdetmény útján közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.”

 

Mosonmagyaróvár, 2020. január 14.

 

Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző felhatalmazásából:

Mihályiné Szabó Andrea

vezető-főtanácsos

Vissza